Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lựa chọn nào sau đây sẽ tạo nên chiến lược giá thầu phụ phù hợp cho khách hàng muốn chạy chiến dịch Mua sắm thông minh và sử dụng Tối đa hóa giá trị chuyển đổi làm chiến lược giá thầu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lựa chọn nào sau đây sẽ tạo nên chiến lược giá thầu phụ phù hợp cho khách hàng muốn chạy chiến dịch Mua sắm thông minh và sử dụng Tối đa hóa giá trị chuyển đổi làm chiến lược giá thầu?

 • CPC tối đa thủ công
 • CPC nâng cao
 • Tối đa hóa số nhấp chuột
 • Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (tROAS)
 • Câu trả lời đúng là: Lợi nhuận mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS)

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095