Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng quảng cáo nào có sẵn trên chiến dịch Mua sắm thông minh nhưng không có trong chiến dịch Mua sắm thông thường?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng quảng cáo nào có sẵn trên chiến dịch Mua sắm thông minh nhưng không có trong chiến dịch Mua sắm thông thường?

 • Quảng cáo Gmail
 • Quảng cáo mua sắm sản phẩm
 • Quảng cáo kho hàng tại địa phương
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng
 • Câu trả lời đúng là: Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095