Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lời nhận định nào mô tả đúng hành vi mua sắm hiện đại?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lời nhận định nào mô tả đúng hành vi mua sắm hiện đại?

  • Mọi người đang mua thường xuyên hơn và nhiều mặt hàng hơn mỗi lần.
  • Mọi người đang mua ít thường xuyên hơn, nhưng mỗi lần lại có nhiều mặt hàng hơn.
  • Mọi người đang mua ít thường xuyên hơn và ít mặt hàng hơn mỗi lần.
  • Mọi người đang mua thường xuyên hơn, nhưng mỗi lần lại có ít mặt hàng hơn.

Câu trả lời đúng là: Mọi người mua thường xuyên hơn, nhưng ít mặt hàng hơn mỗi lần.

Bối cảnh bán lẻ đang thay đổi nhanh chóng. Mọi người đang mua thường xuyên hơn, nhưng mua ít hơn mỗi lần. Họ cũng ít trung thành hơn với các nhà bán lẻ cụ thể.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095