Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hình ảnh và giá sản phẩm hiển thị trong Quảng cáo mua sắm có thể góp phần tạo nên một trải nghiệm mua sắm mượt mà như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hình ảnh và giá sản phẩm hiển thị trong Quảng cáo mua sắm có thể góp phần tạo nên một trải nghiệm mua sắm mượt mà như thế nào?

  • Mọi người nhấp vào quảng cáo có hình ảnh thường xuyên hơn quảng cáo văn bản thuần túy.
  • Khách hàng tiềm năng có thể chọn một màu sản phẩm cụ thể trước khi nhấp vào quảng cáo.
  • Sự kết hợp giữa giá cả và hình ảnh cho phép khách hàng đánh giá chất lượng của sản phẩm.
  • Khách hàng tiềm năng có thể nhanh chóng xem liệu sản phẩm có phù hợp với mong đợi của họ hay không.

Đáp án đúng là: Khách hàng tiềm năng có thể nhanh chóng xem liệu sản phẩm có phù hợp với mong đợi của họ hay không.

Hình ảnh và giá sản phẩm góp phần mang lại trải nghiệm mua sắm liền mạch trong Quảng cáo mua sắm. Bằng cách mang lại cho người tiêu dùng cảm nhận mạnh mẽ về sản phẩm, bạn đang bán trước khi họ nhấp vào quảng cáo, họ có nhiều khả năng thực hiện hành động hơn. Khách hàng tiềm năng có thể nhanh chóng xem liệu sản phẩm có phù hợp với mong đợi của họ hay không.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095