Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích nào của việc quảng cáo với TrueView phục vụ tốt nhất cho một nhà quảng cáo video mới hy vọng chia sẻ câu chuyện thương hiệu thích hợp của mình với đúng đối tượng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích nào của việc quảng cáo với TrueView phục vụ tốt nhất cho một nhà quảng cáo video mới hy vọng chia sẻ câu chuyện thương hiệu thích hợp của mình với đúng đối tượng?

  • Bạn có thể tiếp cận đối tượng được nhắm mục tiêu trên YouTube và với các đối tác trên Mạng hiển thị của Google.
  • Bạn có thể đo lường thành công của mình bằng cách sử dụng các công cụ hiệu suất video mạnh mẽ của AdWords Video Analytics và YouTube Analytics.
  • Bạn có thể kể một câu chuyện thương hiệu cá nhân.
  • Bạn có thể thiết lập chiến dịch video chỉ trong vài phút.

Câu trả lời đúng là: Bạn có thể tiếp cận đối tượng được nhắm mục tiêu trên YouTube và với các đối tác trên Mạng hiển thị của Google.

Giải thích: Bạn có thể liên kết nhiều tài khoản AdWords với kênh YouTube của mình và ngược lại. Bạn không thể liên kết kênh YouTube với AdWords nếu kênh không có video tải lên công khai và có ít hơn 10 người đăng ký.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095