Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích chính của quảng cáo Khám phá TrueView là gì ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích chính của quảng cáo Khám phá TrueView là gì ?

  • Nó tối ưu hóa việc phân phối đến những người dùng có nhiều khả năng mua hàng nhất.
  • Nó thúc đẩy người dùng nhấp vào một liên kết hoặc thực hiện hành động trên một quảng cáo.
  • Nó giúp các nhà quảng cáo tối đa hóa lượt xem.
  • Nó tiếp cận người dùng cuộn xuống trang chủ YouTube.

Câu trả lời đúng là: Nó tiếp cận người dùng cuộn xuống trang chủ YouTube.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095