Rule #1: Life is supposed to be fun!

Lợi ích chính của Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Lợi ích chính của Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là gì?

  • Bạn có thể tải quảng cáo của riêng mình lên bằng cách sử dụng mẫu.
  • Bạn có thể chọn hình ảnh từ các thư viện tích hợp của quảng cáo.
  • Bạn có thể tải tài sản sáng tạo của riêng mình lên.
  • Bạn có thể thiết lập để quảng cáo hiển thị ở các vùng phù hợp với biểu ngữ.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095