Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào là giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào là giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)?

  • Đặt giá thầu dựa trên nhận thức
  • Đặt giá thầu tập trung vào cân nhắc
  • Đặt giá thầu tập trung vào doanh thu
  • Đặt giá thầu tập trung vào chuyển đổi

Đáp án đúng là: Đặt giá thầu tập trung vào chuyển đổiGiá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) là CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI. Chiến lược này tự động điều chỉnh giá thầu thủ công của bạn lên hoặc xuống dựa trên khả năng dẫn đến chuyển đổi của mỗi nhấp chuột.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095