Rule #1: Life is supposed to be fun!

Alex chỉ có nguồn ngân sách hạn hẹp và cần chi tiêu hiệu quả. Các chiến dịch Mua sắm thông minh có thể làm gì để giúp anh đơn giản hóa quá trình quảng cáo với ngân sách hạn hẹp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Alex chỉ có nguồn ngân sách hạn hẹp và cần chi tiêu hiệu quả. Các chiến dịch Mua sắm thông minh có thể làm gì để giúp anh đơn giản hóa quá trình quảng cáo với ngân sách hạn hẹp?

  • Bằng cách cố gắng giảm chi tiêu hàng ngày xuống mức tối thiểu.
  • Bằng cách chỉ hiển thị quảng cáo vào những thời điểm có lưu lượng tìm kiếm thấp.
  • Bằng cách chỉ hiển thị quảng cáo trên các trang web có lưu lượng truy cập thấp.
  • Bằng cách tự động đặt giá thầu để tối đa hóa giá trị chuyển đổi.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách tự động đặt giá thầu để tối đa hóa giá trị chuyển đổi.

Chiến dịch Mua sắm thông minh đơn giản hóa quá trình quảng cáo với ngân sách hạn chế. Sử dụng chiến dịch mua sắm thông minh Alex có thể tự động đặt giá thầu để tối đa hóa giá trị chuyển đổi. Chiến dịch Mua sắm thông minh giúp đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch, tối đa hóa giá trị chuyển đổi và mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095