Rule #1: Life is supposed to be fun!

Linda muốn khai thác tối đa quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô ấy viết được số lượng tài sản văn bản theo yêu cầu, nhưng không có nhiều tài sản khác để tải lên. Ngoài tài sản mà Linda có thể tải lên, chiến dịch có thể tự động tạo những tài sản nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Linda muốn khai thác tối đa quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô ấy viết được số lượng tài sản văn bản theo yêu cầu, nhưng không có nhiều tài sản khác để tải lên. Ngoài tài sản mà Linda có thể tải lên, chiến dịch có thể tự động tạo những tài sản nào?

  • Mạng hiển thị và / hoặc chiến dịch Video hiện có trong cùng một tài khoản Google Ads.
  • Các hình ảnh và video liên quan trên Google Hình ảnh và YouTube.
  • Trang web được liên kết với ứng dụng được đề cập.
  • Nội dung trong danh sách Google Play và Apple App Store của ứng dụng.

Câu trả lời đúng là: Nội dung trong danh sách Google Play và Apple App Store của ứng dụng.

Giải thích: Việc tải lên nhiều loại nội dung cho phép hệ thống tìm hiểu và cải thiện hiệu suất. Nội dung có thể được nhà quảng cáo thêm vào Google Ads theo cách thủ công hoặc được tạo tự động từ nội dung trong danh sách Google Play và Apple App Store của ứng dụng.

Câu hỏi khác: Linda muốn khai thác tối đa quảng cáo trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô ấy viết được số lượng tài sản văn bản theo yêu cầu, nhưng không có nhiều tài sản khác để tải lên. Chiến dịch có thể tự động tạo những nội dung nào, ngoài những nội dung nào Linda có thể tải lên?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095