Rule #1: Life is supposed to be fun!

Làm thế nào bạn có thể mất URL đã xác nhận của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Làm thế nào bạn có thể mất URL đã xác nhận của mình?

  • Ủy quyền URL được xác nhận của bạn đã hết hạn từ Công cụ quản trị trang web
  • Bạn xóa tất cả nguồn cấp dữ liệu khỏi tài khoản Merchant Center của mình
  • Một chủ sở hữu được ủy quyền khác của trang web xác minh và xác nhận thành công URL trang web của bạn
  • Trang web của bạn được cập nhật nhưng bao gồm cùng một thẻ meta nhận dạng hoặc tệp HTML

Đáp án đúng là: Một chủ sở hữu được ủy quyền khác của trang web xác minh và xác nhận thành công URL trang web của bạn

Giải thích : Nếu một chủ sở hữu được ủy quyền khác của trang web xác minh và xác nhận quyền sở hữu thành công URL của trang web, bạn sẽ được thông báo qua email rằng khiếu nại của bạn đã bị mất. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể xác minh và xác nhận cùng một URL trang web ở cấp cao hơn trong đường dẫn miền hoặc liên hệ với chúng tôi .

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/176793?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095