Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Merchant Center có thể được sử dụng để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Merchant Center có thể được sử dụng để:

  • Cập nhật giá thầu trên thiết bị di động cho các sản phẩm
  • Đặt ưu tiên chiến dịch cho các sản phẩm
  • Xem điểm chuẩn cạnh tranh cho các chiến dịch Mua sắm
  • Quản lý cài đặt giao hàng cho một cửa hàng

Đáp án đúng là: Quản lý cài đặt giao hàng cho một cửa hàng

Giải thích : Google Merchant Center là công cụ giúp bạn tải dữ liệu cửa hàng và sản phẩm của mình lên Google và cung cấp dữ liệu đó cho Google Mua sắm và các dịch vụ khác của Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095