Rule #1: Life is supposed to be fun!

Không thể sử dụng tùy chọn xoay vòng quảng cáo nào cho chiến dịch video?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Không thể sử dụng tùy chọn xoay vòng quảng cáo nào cho chiến dịch video?

  • Xoay đều
  • Tối ưu hóa cho các nhấp chuột
  • Tối ưu hóa cho chuyển đổi
  • Tối ưu hóa cho các lượt xem

Câu trả lời đúng là: Tối ưu hóa cho các nhấp chuột

Giải thích : “Tối ưu hóa cho nhấp chuột không có sẵn trong các chiến dịch video.”

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095