Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay Sai: Nhà quảng cáo phải triển khai mã để sử dụng tính năng tiếp thị lại trên AdWords dành cho video.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay Sai: Nhà quảng cáo phải triển khai mã để sử dụng tính năng tiếp thị lại trên AdWords dành cho video.

  • Sai
  • Đúng

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích: Danh sách tiếp thị lại được tạo bằng cách liên kết tài khoản YouTube với tài khoản AdWords của bạn . Sau khi liên kết các tài khoản, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại tiếp cận những người đã thực hiện các hành động liên quan đến YouTube sau:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095