Rule #1: Life is supposed to be fun!

Không có mức giá thầu được đề xuất nào phù hợp với tất cả mọi người. Bạn cần xem xét những yếu tố nào khi chọn mức giá thầu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Không có mức giá thầu được đề xuất nào phù hợp với tất cả mọi người. Bạn cần xem xét những yếu tố nào khi chọn mức giá thầu?

  • Loại chiến dịch của bạn
  • Chi phí từ khóa của bạn
  • Sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
  • Lợi nhuận của bạn

Các câu trả lời đúng là: Loại chiến dịch của bạn , Chi phí từ khóa của bạn và Lợi nhuận của bạn

Giải thích: Nếu bạn chỉ mới bắt đầu trong AdWords, bạn sẽ muốn sử dụng ngân sách và số tiền giá thầu mà bạn cảm thấy thoải mái. Điều đầu tiên trước tiên: không có số tiền giá thầu được đề xuất duy nhất hoạt động hoàn hảo cho tất cả mọi người. Giá thầu phù hợp cho bạn sẽ phụ thuộc vào:

  • Loại chiến dịch của bạn
  • Chi phí cho các từ khóa của bạn
  • Sự thành công của các từ khóa của bạn

Hầu hết mọi người bắt đầu trong AdWords sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) để trả cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của họ. Với tùy chọn này, bạn đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa (giá thầu CPC t.đa), đó là số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho một nhấp chuột vào quảng cáo của mình.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/google-ads/answer/2471184

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095