Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương pháp nào sẽ được chấp nhận theo yêu cầu biên tập và kỹ thuật của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương pháp nào sẽ được chấp nhận theo yêu cầu biên tập và kỹ thuật của Google?

  • Bao gồm một cụm từ chung chung như “Mua sản phẩm, nhấp vào đây”
  • Liên kết đến một trang web đang được xây dựng
  • Hiển thị một URL không chỉ ra chính xác trang đích, chẳng hạn như “google.com” đưa mọi người đến gmail.com
  • Quảng cáo nội dung có bản quyền được lập thành văn bản

Đáp án đúng là: Quảng cáo nội dung có bản quyền được lập thành văn bản

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095