Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khóa nhắm mục tiêu động được tạo trong sản phẩm nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khóa nhắm mục tiêu động được tạo trong sản phẩm nào?

  • Phòng thu
  • Display & Video 360
  • Search Ads 360
  • Campaign Manager

Câu trả lời đúng là: Campaign Manager

Giải thích : Khóa nhắm mục tiêu động là các nhãn độc đáo, thân thiện có thể được chỉ định cho quảng cáo, quảng cáo và vị trí và được sử dụng để nhắm mục tiêu với quảng cáo động Studio. Sử dụng các nhãn này để tiết kiệm thời gian và tránh các lỗi có thể phát sinh khi bạn sử dụng ID Campaign Manager dạng số (chẳng hạn như ID vị trí) trong nguồn cấp dữ liệu động của mình.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/campaignmanager/answer/6302035

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095