Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng 2 biến nào để tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng 2 biến nào để tối ưu hóa xoay vòng quảng cáo động? (chọn 2 đáp án)

  • Tỷ lệ hiển thị để xem
  • Trọng lượng được chỉ định
  • Tỷ lệ nhấp (CTR)
  • Tỷ lệ chuyển đổi nhấp qua

Các câu trả lời đúng là: Tỷ lệ nhấp (CTR) và Tỷ lệ chuyển đổi nhấp qua

Giải thích : Hiệu suất quảng cáo được tính dựa trên tỷ lệ nhấp (CTR) và nếu quảng cáo được chỉ định cho quảng cáo Campaign Manager đang được tối ưu hóa cho tỷ lệ chuyển đổi (CVR), thì tỷ lệ chuyển đổi cũng được tính vào. Chuyển đổi xem qua không được bao gồm trong tính toán tối ưu hóa.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3413526

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095