Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi tạo tệp để tải lên Merchant Center, định dạng nào được chấp nhận?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi tạo tệp để tải lên Merchant Center, định dạng nào được chấp nhận?

  • Định dạng tệp được phân cách bằng tab
  • Tệp cơ sở dữ liệu
  • Định dạng tệp Excel
  • Tệp tài liệu Google

Đáp án đúng là: Định dạng tệp được phân cách bằng tab

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095