Rule #1: Life is supposed to be fun!

Catherine đang chuẩn bị phát hành một dòng đồ chơi mới hiện chỉ có sẵn để đặt hàng trước trên trang đích.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Catherine đang chuẩn bị phát hành một dòng đồ chơi mới hiện chỉ có sẵn để đặt hàng trước trên trang đích. Tại sao nguồn cấp dữ liệu của Catherine bị từ chối vì tính khả dụng không chính xác?

  • Thuộc tính “ngày có hàng” được đặt làm ngày phát hành đồ chơi
  • Thuộc tính “còn hàng” được đặt là “còn hàng”
  • Thuộc tính ‘tính khả dụng’ được đặt là ‘đặt hàng trước’
  • Thuộc tính “còn hàng” được đặt là “hết hàng”

Đáp án đúng là: Thuộc tính “còn hàng” được đặt là “còn hàng”

Giải thích : Một số mặt hàng bạn cung cấp có trong dữ liệu sản phẩm khác với trên trang web của bạn. Những mặt hàng này đã tạm thời bị từ chối trong tối đa 4 ngày hoặc cho đến khi bạn cập nhật những mặt hàng này với thông tin chính xác. Quá nhiều mặt hàng với tình trạng còn hàng không chính xác có thể dẫn đến tài khoản bị tạm ngưng.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/6098335

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095