Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi bạn đã bật Cá nhân hóa quảng cáo cho thuộc tính của mình nhưng muốn loại trừ các sự kiện cụ thể, điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu cho các sự kiện bị loại trừ đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi bạn đã bật Cá nhân hóa quảng cáo cho thuộc tính của mình nhưng muốn loại trừ các sự kiện cụ thể, điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu cho các sự kiện bị loại trừ đó?

 • Dữ liệu đó sẽ chỉ có trong phần Quảng cáo
 • Dữ liệu đó sẽ chỉ được sử dụng cho các đối tượng trong Google Ads
 • Dữ liệu đó sẽ chỉ có trong phần Báo cáo và Khám phá
 • Dữ liệu đó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đo lường
 • Đáp án đúng là: Dữ liệu đó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đo lường

  Bạn có thể sử dụng quảng cáo kỹ thuật số để giúp tiếp cận mọi người trực tuyến và thúc đẩy chuyển đổi trên ứng dụng và trang web của mình. Ví dụ: khi bạn bật tính năng cá nhân hóa quảng cáo trong Analytics bằng cách kích hoạt Google Tín hiệu, bạn sẽ có khả năng sử dụng đối tượng Analytics để cá nhân hóa quảng cáo kỹ thuật số của mình, điều này có thể cải thiện hiệu suất chiến dịch của bạn.
  Để kiểm soát tốt hơn, bạn có thể điều chỉnh chế độ cá nhân hóa quảng cáo cho một loại sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể trong thuộc tính Google Analytics 4 của mình. Ví dụ: loại trừ việc sử dụng các sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo và chỉ sử dụng dữ liệu đó cho mục đích đo lường.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095