Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách truy cập trang web của bạn đã kích hoạt sự kiện page_view khi họ xem bất kỳ trang nào trên trang web của bạn nhưng bạn muốn xác định một sự kiện mới sẽ kích hoạt khi khách truy cập đến một trang cụ thể, như trang chủ. Khi điều hướng đến Sự kiện trong giao diện Google Analytics, bạn có thể chọn tùy chọn nào để xác định sự kiện xem trang chủ này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách truy cập trang web của bạn đã kích hoạt sự kiện page_view khi họ xem bất kỳ trang nào trên trang web của bạn nhưng bạn muốn xác định một sự kiện mới sẽ kích hoạt khi khách truy cập đến một trang cụ thể, như trang chủ. Khi điều hướng đến Sự kiện trong giao diện Google Analytics, bạn có thể chọn tùy chọn nào để xác định sự kiện xem trang chủ này?

 • Nhập sự kiện
 • Sửa đổi sự kiện
 • Đánh dấu sự kiện là chuyển đổi
 • Tạo sự kiện
 • Đáp án đúng là: Tạo sự kiện

  Sử dụng Tạo sự kiện để kích hoạt sự kiện mới dựa trên các điều kiện bạn đặt. Sự kiện tùy chỉnh là sự kiện do bạn xác định. Đảm bảo bạn chỉ tạo sự kiện tùy chỉnh khi không có sự kiện nào khác phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn. Sự kiện tùy chỉnh không hiển thị trong hầu hết các báo cáo tiêu chuẩn. Vì vậy, bạn cần thiết lập báo cáo hoặc dữ liệu khám phá tùy chỉnh để có được bản phân tích có ý nghĩa
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9322688

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095