Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý một công ty làm vườn và đăng một video hướng dẫn mới lên trang web của mình cho khách hàng. Trong Google Analytics, bạn tìm thấy nhiều dữ liệu về tương tác của người dùng với video này. Trong khi xem qua dữ liệu của bạn, dữ liệu nào trong số này là “thuộc tính người dùng” được Google Analytics thu thập?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý một công ty làm vườn và đăng một video hướng dẫn mới lên trang web của mình cho khách hàng. Trong Google Analytics, bạn tìm thấy nhiều dữ liệu về tương tác của người dùng với video này. Trong khi xem qua dữ liệu của bạn, dữ liệu nào trong số này là “thuộc tính người dùng” được Google Analytics thu thập?

 • Có bao nhiêu người dùng đã mở trang chứa video trên trang web của bạn
 • Tên video mà người dùng có thể xem trên trang web của bạn
 • Có bao nhiêu người dùng đã xem video trên trang web của bạn
 • Có bao nhiêu người dùng đã xem video trên trang web của bạn
 • li>
 • Tuỳ chọn ngôn ngữ của người dùng xem video trên trang web của bạn
 • Câu trả lời đúng là:Tùy chọn ngôn ngữ của người dùng xem video trên trang web của bạn

  Bạn có thể điều chỉnh chế độ cá nhân hóa quảng cáo cho một loại sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể trong thuộc tính Google Analytics 4 của mình. Ví dụ: loại trừ việc sử dụng các sự kiện hoặc thuộc tính người dùng cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo và chỉ sử dụng dữ liệu đó cho mục đích đo lường.
  Thuộc tính người dùng là các thuộc tính mô tả các nhóm cơ sở người dùng của bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý của họ. Bạn có thể sử dụng thuộc tính người dùng để xác định đối tượng.
  Ví dụ: bạn có thể đặt thuộc tính người dùng có tên favorite_food mà bạn có thể sử dụng để ghi lại món ăn yêu thích của từng người dùng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu để phân khúc người dùng theo món ăn yêu thích của họ.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355671

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095