Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng muốn quảng cáo trước, trong hoặc sau các video phổ biến trên Mạng hiển thị phải:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng muốn quảng cáo trước, trong hoặc sau các video phổ biến trên Mạng hiển thị phải:

  • tạo chiến dịch quảng cáo video
  • thêm lớp phủ gọi hành động (CTvào quảng cáo video
  • thêm từ khóa “video” vào các chiến dịch có liên quan
  • nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh cho từng đối tượng mục tiêu

Câu trả lời đúng là: tạo một chiến dịch quảng cáo video

Giải thích : Quảng cáo video TrueView trong chiến dịch video cho phép người xem kiểm soát thông điệp của nhà quảng cáo nào họ muốn xem và khi nào. Sử dụng định dạng này khi bạn muốn quảng cáo video của mình xuất hiện trước, trong hoặc sau các video khác trên YouTube và Mạng hiển thị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095