Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao tần suất xem trung bình lại quan trọng để đo lường?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao tần suất xem trung bình lại quan trọng để đo lường?

  • Nó cho phép bạn liên tục theo dõi chuyển đổi
  • Nó cho bạn biết có bao nhiêu người đang xem quảng cáo
  • Nó cho bạn thấy mức độ tương tác của mọi người với quảng cáo
  • Nó cho biết tần suất một người bình thường nhìn thấy hoặc tương tác với quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Nó cho biết tần suất một người bình thường nhìn thấy hoặc tương tác với quảng cáo

Giải thích : Số lần thông thường mà ai đó đã xem quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: nếu tần suất xem trung bình của quảng cáo video của bạn là 1,49, điều đó có nghĩa là ai đó đã xem quảng cáo của bạn khoảng một lần rưỡi trong một khoảng thời gian cụ thể. Lý tưởng nhất là tần suất xem trung bình nên gần bằng 1 vì thông thường, mọi người không muốn xem quảng cáo nhiều hơn một lần.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095