Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng của bạn là một sàn giao dịch thương mại trực tuyến chuyên mua bán xe ô tô. Giải pháp đối tượng nào có thể giúp chiến dịch của khách hàng này tiếp cận những người đang trong quá trình mua xe?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng của bạn là một sàn giao dịch thương mại trực tuyến chuyên mua bán xe ô tô. Giải pháp đối tượng nào có thể giúp chiến dịch của khách hàng này tiếp cận những người đang trong quá trình mua xe?

  • Hình thức tiêu dùng
  • Tùy chỉnh lượng khán giả vừa đủ
  • Sự kiện trong đời
  • Đối tượng trong thị trường

Câu trả lời đúng là: Đối tượng trong thị trường

Đối tượng trong thị trường là những người đang tích cực nghiên cứu để mua sản phẩm / dịch vụ của bạn. Đây là những người tiêu dùng có trình độ cao sẵn sàng mua hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095