Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bằng việc liên kết Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và Tài khoản Google Ads, bạn có thể tạo phần mở rộng về địa điểm. Câu nào sau đây là đúng khi nói về phần mở rộng về địa điểm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bằng việc liên kết Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và Tài khoản Google Ads, bạn có thể tạo phần mở rộng về địa điểm. Câu nào sau đây là đúng khi nói về phần mở rộng về địa điểm?

  • Tiện ích mở rộng vị trí thay thế quảng cáo truyền thống bằng cách phân phối tập trung đặc biệt vào việc chia sẻ thông tin vị trí với khách hàng.
  • Tiện ích mở rộng vị trí chia sẻ tất cả các bài đánh giá từ danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, để thu hút khách hàng đến thăm vị trí của bạn.
  • Tiện ích mở rộng vị trí cung cấp nút nhắn tin, số điện thoại và địa chỉ e-mail của doanh nghiệp bạn cho các thắc mắc của khách hàng.
  • Tiện ích mở rộng vị trí thêm địa chỉ, liên kết để xem doanh nghiệp trên bản đồ google hoặc khoảng cách người dùng từ vị trí đến quảng cáo của chiến dịch.

Câu trả lời đúng là: Tiện ích mở rộng vị trí thêm địa chỉ, liên kết để xem doanh nghiệp trên bản đồ google hoặc khoảng cách người dùng từ vị trí đến quảng cáo của chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095