Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng có một cửa hàng bánh nướng nhỏ trong một con hẻm khó tìm ở San Francisco. Cách tốt nhất để giúp mọi người tìm thấy cô ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng có một cửa hàng bánh nướng nhỏ trong một con hẻm khó tìm ở San Francisco. Cách tốt nhất để giúp mọi người tìm thấy cô ấy?

 • Thêm tiện ích mở rộng vị trí vào quảng cáo của cô ấy
 • Quảng cáo trên Mạng tìm kiếm cũng như Mạng hiển thị
 • Thêm bản đồ hiển thị vị trí của cô ấy vào quảng cáo của cô ấy
 • Làm nổi bật địa chỉ đường phố của cô ấy bằng văn bản in đậm

Câu trả lời đúng là: Thêm tiện ích mở rộng vị trí vào quảng cáo của cô ấy

Giải thích: Khách hàng của bạn có một cửa hàng bánh nướng nhỏ trong một con hẻm khó tìm ở San Francisco. Thêm tiện ích mở rộng vị trí vào quảng cáo của cô ấy để giúp mọi người tìm thấy cô ấy.

 Tiện ích mở rộng vị trí làm gì:

 • Tiện ích mở rộng vị trí hiển thị địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại và điểm đánh dấu trên bản đồ cùng với văn bản quảng cáo của bạn.
 • Trên thiết bị di động, chúng bao gồm một liên kết chỉ đường đến doanh nghiệp của bạn.
 • Các nhấp chuột vào quảng cáo có tiện ích mở rộng vị trí có giá mỗi nhấp chuột chuẩn.

Bạn được lợi từ tiện ích mở rộng vị trí như thế nào

 • Tiện ích mở rộng vị trí khuyến khích mọi người đến thăm bạn trực tiếp.
 • Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ bằng cách liên kết tài khoản của mình với Google Doanh nghiệp của tôi.
 • Trung bình, quảng cáo có tiện ích mở rộng vị trí tăng 10% tỷ lệ nhấp.
 • Bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình xung quanh các địa chỉ doanh nghiệp của bạn.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/google-ads/answer/2404182

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095