Rule #1: Life is supposed to be fun!

Joshua có một cửa hàng trực tuyến bán thiết bị trượt ván. Anh ấy nhận thấy rằng khách hàng tiềm năng đang xem những chiếc ván trượt cụ thể nhưng lại rời khỏi trang web của anh ấy mà không hoàn tất giao dịch mua. Joshua có thể sử dụng loại Chiến dịch hiển thị nào của Google để làm nổi bật loại ván trượt mà khách hàng tiềm năng đã xem nhưng chưa hoàn tất việc mua hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Joshua có một cửa hàng trực tuyến bán thiết bị trượt ván. Anh ấy nhận thấy rằng khách hàng tiềm năng đang xem những chiếc ván trượt cụ thể nhưng lại rời khỏi trang web của anh ấy mà không hoàn tất giao dịch mua.
Joshua có thể sử dụng loại Chiến dịch hiển thị nào của Google để làm nổi bật loại ván trượt mà khách hàng tiềm năng đã xem nhưng chưa hoàn tất việc mua hàng?

  • Tiếp thị lại tiêu chuẩn
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh
  • Tiếp thị lại động
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh

.

.

.

Joshua có một cửa hàng trực tuyến bán thiết bị ván trượt. Anh ấy nhận thấy rằng khách hàng tiềm năng đang tìm các loại ván trượt cụ thể, nhưng lại rời khỏi trang web của anh ấy mà không hoàn tất việc mua hàng. Joshua có thể sử dụng loại Chiến dịch hiển thị nào của Google để làm nổi bật loại ván trượt mà khách hàng tiềm năng đã xem nhưng chưa hoàn tất việc mua hàng?

Joshua có một cửa hàng trực tuyến bán thiết bị trượt ván. Anh ấy nhận thấy rằng khách hàng tiềm năng đang xem những chiếc ván trượt cụ thể nhưng lại rời khỏi trang web của anh ấy mà không hoàn tất giao dịch mua. Joshua có thể sử dụng tùy chọn chiến dịch Hiển thị nào của Google để làm nổi bật những chiếc ván trượt giống như đã xem cho những khách hàng tiềm năng chưa hoàn tất giao dịch mua?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095