Rule #1: Life is supposed to be fun!

Anne bán xà bông thủ công làm tại nhà. Cô ấy vừa mua cửa hàng thực qua mạng và đang cân nhắc việc chạy một Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất với Google. Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất có thể giúp Anne mở rộng việc kinh doanh của mình bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Anne bán xà bông thủ công làm tại nhà. Cô ấy vừa mua cửa hàng thực qua mạng và đang cân nhắc việc chạy một Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất với Google.
Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất có thể giúp Anne mở rộng việc kinh doanh của mình bằng cách nào?

  • Bằng cách thu hút khách hàng tiềm năng, những người thường tìm kiếm xà phòng thủ công.
  • Bằng cách đặt biển quảng cáo ở những khu phố có nhiều khả năng có nhiều nghệ nhân yêu thích xà phòng.
  • Bằng cách tuyển dụng khách hàng hiện tại làm người phát ngôn để nâng cao nhận thức về các vị trí cửa hàng của cô ấy.
  • Bằng cách thúc đẩy khách hàng tiềm năng chi tiêu nhiều hơn cho các loại xà phòng chất lượng cao và nâng cao nhận thức về các vị trí cửa hàng của cô ấy.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách thu hút khách hàng tiềm năng, những người thường tìm kiếm xà phòng thủ công.

Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất giúp Anne hiển thị xà phòng thủ công của mình và lưu trữ thông tin cho những khách hàng tiềm năng đang ở gần cửa hàng truyền thống của cô và tìm kiếm xà phòng thủ công trên Google.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095