Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jasmeet là nhà tiếp thị của thương hiệu chăm sóc sức khỏe Pharma Unite. Cô được phân công theo dõi một Chiến dịch ứng dụng của Google bắt đầu chạy từ 2 tháng trước và cô biết rằng các tài sản vẫn chưa được cập nhật kể từ lúc chiến dịch chạy. Đâu là 2 việc mà Jasmeet cần làm tiếp theo

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jasmeet là nhà tiếp thị của thương hiệu chăm sóc sức khỏe Pharma Unite. Cô được phân công theo dõi một Chiến dịch ứng dụng của Google bắt đầu chạy từ 2 tháng trước và cô biết rằng các tài sản vẫn chưa được cập nhật kể từ lúc chiến dịch chạy.
Đâu là 2 việc mà Jasmeet cần làm tiếp theo? (Chọn 2 câu trả lời).

  • Xem lại báo cáo nội dung dưới dạng hệ quy chiếu, sau đó xóa ngay tất cả nội dung hiện có và bắt đầu làm mới với những nội dung mới. Sau hai tháng, các tài sản hiện có đã cũ và cần được thay thế.
  • Xem lại báo cáo nội dung, nhưng hãy đợi hai tháng nữa trước khi hành động – còn quá sớm để biết các nội dung hiện có đang hoạt động tốt như thế nào.
  • Xem xét nội dung hiện có của chiến dịch để xem có đủ loại và kích thước để có mức độ phù hợp quảng cáo tốt hay không và nội dung hiện có có đáp ứng các tiêu chuẩn được đề xuất về chất lượng hay không.
  • Xem lại báo cáo nội dung để xem nội dung nào hoạt động kém và dần dần hoán đổi chúng cho những nội dung mới.

Câu trả lời đúng là: Xem xét nội dung hiện có của chiến dịch để xem có đủ loại và kích thước để có mức độ phù hợp quảng cáo tốt hay không và nội dung hiện có có đáp ứng các tiêu chuẩn được đề xuất về chất lượng hay không. Xem lại báo cáo nội dung để xem nội dung nào hoạt động kém và dần dần hoán đổi chúng cho những nội dung mới.

Giải thích: Có nội dung thuộc mọi loại và kích thước giúp tăng mức độ phù hợp của quảng cáo, có nghĩa là quảng cáo của bạn có cơ hội hiển thị tốt hơn trên toàn bộ khoảng không quảng cáo rộng rãi thuộc tính của Google. Ngăn chặn sự mệt mỏi về quảng cáo của người dùng bằng cách thay thế dần nội dung hoạt động kém bằng những nội dung mới và cải tiến sau mỗi hai đến ba tháng. Làm mới tài sản dần dần để tránh biến động về hiệu suất.

.

.

.

Câu hỏi khác: Bạn vừa được phân công theo dõi một Chiến dịch ứng dụng bắt đầu chạy từ 2 tháng trước và biết rằng các tài sản trong chiến dịch này chưa hề được cập nhật. Bạn nên thực hiện 2 hành động nào trong số các hành động sau đây?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095