Rule #1: Life is supposed to be fun!

William là người quản lý tiếp thị trực tuyến của một công ty quảng cáo. Khi tìm hiểu thêm về công nghệ máy học, William muốn giải thích rõ những lợi ích mà anh ấy vẫn có thể mang lại cho khách hàng. Hai lý do khiến William có thể hào hứng với tác động ngày càng tăng của học máy đối với hoạt động tiếp thị là gì? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

William là người quản lý tiếp thị trực tuyến của một công ty quảng cáo. Khi tìm hiểu thêm về công nghệ máy học, William muốn giải thích rõ những lợi ích mà anh ấy vẫn có thể mang lại cho khách hàng.
Hai lý do khiến William có thể hào hứng với tác động ngày càng tăng của học máy đối với hoạt động tiếp thị là gì? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Máy học xử lý giao tiếp với khách hàng, giúp William có thêm thời gian để điều chỉnh các chiến dịch.
  • Máy học có thể cung cấp thông tin chi tiết về báo cáo, vì vậy William có thể bỏ qua phân tích hiệu suất.
  • Học máy cho phép William dành nhiều thời gian cho chiến lược tiếp thị hơn là chi tiết chiến dịch.
  • Học máy giúp William có thêm thời gian để xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Câu trả lời đúng là: Học máy cho phép William dành nhiều thời gian hơn cho chiến lược tiếp thị hơn là chi tiết chiến dịch và Học máy giúp William có thêm thời gian để xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Giải thích: Nếu bạn đã sử dụng các giải pháp Quảng cáo của Google, chẳng hạn như Đặt giá thầu thông minh hoặc Đối tượng tương tự, bạn đã trải nghiệm những lợi ích của công nghệ máy học. Hơn nữa, với ít thời gian hơn để thực hiện, các nhà quảng cáo và đại lý có thể dành nhiều thời gian hơn để xác định đối tượng chiến lược, tập trung vào chiến lược công ty và tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095