Rule #1: Life is supposed to be fun!

Howard đang tạo Chiến dịch hiển thị hình ảnh của Google và quyết định sử dụng Đối tượng có mục đích tùy chỉnh làm phương án nhắm mục tiêu. Anh ấy muốn thúc đấy khách hàng cân nhắc mua hàng, tuy nhiên, đối tượng phù hợp của anh ấy không nằm trong phân khúc đối tượng đang cân nhắc mua hàng. Hai thông tin đầu vào mà Howard có thể gửi để mô tả đúng nhất đối tượng của mình là gì (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Howard đang tạo Chiến dịch hiển thị hình ảnh của Google và quyết định sử dụng Đối tượng có mục đích tùy chỉnh làm phương án nhắm mục tiêu. Anh ấy muốn thúc đấy khách hàng cân nhắc mua hàng, tuy nhiên, đối tượng phù hợp của anh ấy không nằm trong phân khúc đối tượng đang cân nhắc mua hàng.
Hai thông tin đầu vào mà Howard có thể gửi để mô tả đúng nhất đối tượng của mình là gì? (Hãy chọn hai đáp án).

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

  • Từ khóa phủ định
  • Từ khóa
  • Lượt chuyển đổi ngoại tuyến
  • URL
  • Chủ đề
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095