Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhóm tiếp thị nhỏ sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để giúp phân phối quảng cáo có liên quan đến những người đang duyệt web. Câu nào đúng về nơi Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google kết nối với những đối tượng có giá trị này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhóm tiếp thị nhỏ sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để giúp phân phối quảng cáo có liên quan đến những người đang duyệt web. Câu nào đúng về nơi Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google kết nối với những đối tượng có giá trị này?

  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google cung cấp quảng cáo trên các video YouTube đáp ứng ngưỡng lượt xem tối thiểu.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google chỉ cung cấp quảng cáo trên các trang web hợp tác với Mạng Hiển thị của Google.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google kết nối với đối tượng thông qua Gmail, YouTube và hàng triệu trang web khác có hợp tác với Google.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google chủ yếu kết nối với đối tượng mục tiêu thông qua Gmail, nhưng người dùng có thể thiết lập để quảng cáo tiếp cận các trang web khác mà họ cho là quan trọng.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095