Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hãy ghép từng định dạng quảng cáo TrueView với loại đặt giá thầu tương ứng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hãy ghép từng định dạng quảng cáo TrueView với loại đặt giá thầu tương ứng. (Có lựa chọn bạn không cần dùng đến).

  • TrueView cho hành động – CPA
  • Khám phá TrueView – CPV
  • TrueView trong luồng – CPV
  • TrueView cho phạm vi tiếp cận – CPM
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095