Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hãy ghép từng sản phẩm có trong Google Marketing Platform dành cho doanh nghiệp lớn với phần mô tả tương ứng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hãy ghép từng sản phẩm có trong Google Marketing Platform dành cho doanh nghiệp lớn với phần mô tả tương ứng.

  • Giúp họ hiểu dữ liệu của mình – Analytics 360
  • Quản lý tất cả các thẻ tiếp thị của họ – Trình quản lý thẻ
  • Nhận phản hồi có giá trị của khách hàng – Surveys 360
  • Tạo biểu đồ và đồ thị tương tác – Data Studio
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095