Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai lựa chọn nào sau đây là lợi ích khi sử dụng Google Analytics cho Firebase?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai lựa chọn nào sau đây là lợi ích khi sử dụng Google Analytics cho Firebase (Chọn 2 câu trả lời).

  • Không cần triển khai SDK.
  • Nó cung cấp một giải pháp đơn giản chỉ dành cho Android.
  • Nó cung cấp thiết lập tự động và báo cáo xuất xưởng.
  • Thu thập dữ liệu minh bạch và an toàn hơn.

Câu trả lời đúng là: Nó cung cấp thiết lập tự động và báo cáo xuất xưởng Thu thập dữ liệu minh bạch và an toàn hơn.

Giải thích: Thiết lập tự động và báo cáo xuất xưởng giúp việc khám phá các thông tin chi tiết như Mở đầu tiên, Bắt đầu phiên và Mua trong ứng dụng trở nên dễ dàng. Thu thập dữ liệu minh bạch và an toàn. Là một phần của bộ sản phẩm Google, tính minh bạch của người dùng và các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư có thể dễ dàng truy cập và tìm thấy ở một nơi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095