Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai loại phần mở rộng quảng cáo nào cũng có thể được phân phát dưới dạng phần mở rộng quảng cáo tự động? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai loại phần mở rộng quảng cáo nào cũng có thể được phân phát dưới dạng phần mở rộng quảng cáo tự động? (Chọn hai.)

Chọn tất cả các câu trả lời chính xác

  • Phần mở rộng khuyến mại
  • Phần mở rộng vị trí
  • Phần mở rộng liên kết trang web
  • Phần mở rộng cuộc gọi
  • Phần mở rộng chú thích

Câu trả lời đúng là: Phần mở rộng liên kết trang web Phần mở rộng chú thích

Hai loai phan mo rong quang cao nao cung co the duoc phan phat duoi dang phan mo rong quang cao tu dong
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095