Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google có hai giải pháp đối tượng nào sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google có hai giải pháp đối tượng nào sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Thông tin nhân khẩu học chi tiết
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh
  • Tiếp thị lại
  • Đối tượng tương tự

Câu trả lời đúng là: Tiếp thị lạiĐối tượng Tương tự

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095