Rule #1: Life is supposed to be fun!

Loại nhà quảng cáo nào phù hợp với TrueView cho hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Loại nhà quảng cáo nào phù hợp với TrueView cho hành động?

  • Nhà quảng cáo đang tìm cách cải thiện hình ảnh thương hiệu của họ
  • Một nhà quảng cáo đang tìm kiếm tác động đến thương hiệu, chẳng hạn như thúc đẩy các chỉ số Đòn bẩy thương hiệu
  • Một nhà quảng cáo đang tìm cách tối đa hóa phạm vi tiếp cận và quan tâm đến việc thúc đẩy lượt xem
  • Một nhà quảng cáo đang tìm cách thúc đẩy các nhấp chuột vào trang web của họ để chuyển đổi trên trang web

Câu trả lời đúng là: Một nhà quảng cáo đang tìm cách thúc đẩy các nhấp chuột vào trang web của họ để chuyển đổi trên trang web

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095