Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai chế độ xem nào hiển thị số liệu doanh thu và chuyển đổi cho các mục hàng? (chọn hai)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai chế độ xem nào hiển thị số liệu doanh thu và chuyển đổi cho các mục hàng? (chọn hai)

  • Chế độ xem chất lượng
  • Chế độ xem nhịp độ
  • Chế độ xem tối ưu hóa
  • Chế độ xem hiệu suất

Câu trả lời đúng là: Chế độ xem tối ưu hóa và Chế độ xem Hiệu suất

Giải thích : Chế độ xem Tối ưu hóa cho biết liệu đơn đặt hàng chèn và mục hàng của bạn có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu chi tiêu và hiệu suất hay không. Trong bảng mục hàng, chế độ xem Tối ưu hóa cũng sẽ hiển thị các đề xuất về những thay đổi cần thực hiện để cải thiện tốc độ và hiệu suất.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/displayvideo/answer/7563784

Hiệu suất thường đề cập đến giá trị bạn nhận được từ những lần hiển thị mà bạn đã mua. Hiệu suất được đo lường theo những điều kiện sau:

  • Số lần hiển thị
  • Số lần nhấp chuột
  • Chuyển đổi
  • Doanh thu

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/displayvideo/answer/2697800

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095