Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai câu nào mô tả điều khiến Chiến dịch mua sắm khác với Chiến dịch tìm kiếm? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai câu nào mô tả điều khiến Chiến dịch mua sắm khác với Chiến dịch tìm kiếm? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Quảng cáo mua sắm được tạo theo cách thủ công.
 • Chiến dịch mua sắm được sắp xếp theo nhóm quảng cáo thay vì nhóm sản phẩm.
 • Chiến dịch mua sắm được sắp xếp theo nhóm sản phẩm.
 • Chiến dịch mua sắm dựa vào thông tin sản phẩm thay vì từ khóa.
 • Câu trả lời đúng là: Chiến dịch mua sắm được tổ chức theo nhóm sản phẩm và chiến dịch Mua sắm dựa vào thông tin sản phẩm thay vì từ khóa.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095