Rule #1: Life is supposed to be fun!

Câu nào sau đây đúng về chiến dịch Mua sắm thông minh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Câu nào sau đây đúng về chiến dịch Mua sắm thông minh?

 • Chiến dịch Mua sắm thông minh tối ưu hóa nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của nhà bán lẻ bằng cách cung cấp quyền kiểm soát thủ công đối với việc tối ưu hóa hiệu suất, thúc đẩy sự đơn giản, hiệu suất và phạm vi tiếp cận
 • Chiến dịch Mua sắm thông minh cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát việc thiết lập chiến dịch, quảng cáo và đặt giá thầu.
 • Chiến dịch Mua sắm thông minh cung cấp các tùy chọn thêm thông tin đầu vào thủ công và công nghệ máy học nâng cao.
 • Chiến dịch Mua sắm thông minh tối ưu hóa nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của nhà bán lẻ thông qua việc sử dụng công nghệ máy học trên toàn bộ bộ sản phẩm của Google của mạng quảng cáo, nâng cao hiệu suất, tính đơn giản và phạm vi tiếp cận.
 • Câu trả lời đúng là: Chiến dịch Mua sắm thông minh tối ưu hóa theo mục tiêu kinh doanh của nhà bán lẻ thông qua việc sử dụng công nghệ máy học trên bộ mạng quảng cáo của Google, thúc đẩy hiệu suất, tính đơn giản và phạm vi tiếp cận.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095