Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Merchant Center được sử dụng cho:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Merchant Center được sử dụng cho:

  • Thiết lập các ưu tiên đặt giá thầu của chiến dịch
  • Quản lý theo dõi chuyển đổi
  • Chỉnh sửa nhóm sản phẩm trong Chiến dịch mua sắm của bạn
  • Tải lên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Đáp án đúng là: Tải lên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095