Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhãn tùy chỉnh là một cách để:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhãn tùy chỉnh là một cách để:

  • chia nhỏ các sản phẩm thành các nhóm sản phẩm cụ thể trong AdWords
  • đặt quốc gia nơi sản phẩm của bạn sẽ được bán
  • cho Google Merchant Center biết những sản phẩm cần tránh khi tải dữ liệu lên
  • xác định phương thức vận chuyển được sử dụng cho các sản phẩm của bạn

Câu trả lời chính xác: chia nhỏ các sản phẩm thành các nhóm sản phẩm cụ thể trong AdWords

Giải thích : Trong chiến dịch Mua sắm, bạn chia nhỏ các sản phẩm của mình dựa trên dữ liệu hiện có từ danh mục, thương hiệu, ID mặt hàng, tình trạng, loại sản phẩm và tùy chỉnh thuộc tính nhãn. Bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh nếu bạn muốn chia nhỏ các sản phẩm trong chiến dịch của mình bằng cách sử dụng các giá trị bạn chọn

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/188494

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095