Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics sử dụng gì để phân biệt người dùng cũ và người dùng mới?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics sử dụng gì để phân biệt người dùng cũ và người dùng mới?

  • Công nghệ nhận dạng khuôn mặt
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Số nhận dạng duy nhất được chỉ định tuần tự và cookie của trình duyệt
  • Mã nhận dạng duy nhất được chỉ định ngẫu nhiên và cookie trình duyệt

Câu trả lời đúng là: Số nhận dạng duy nhất được chỉ định ngẫu nhiên và cookie của trình duyệt

Google Analytics sử dụng Mã nhận dạng duy nhất được chỉ định ngẫu nhiên và cookie trình duyệt để phân biệt người dùng mới và người dùng cũ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095