Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads được thiết kế để giúp doanh nghiệp đạt được thành công khi kinh doanh trên mạng. Để làm được điều này, Google Ads được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads được thiết kế để giúp doanh nghiệp đạt được thành công khi kinh doanh trên mạng. Để làm được điều này, Google Ads được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi.
Những nguyên tắc này là gì?

  • Sự ảnh hưởng, mức độ nhận biết và khuyến mãi
  • Mức độ liên quan, kiểm soát và kết quả
  • Doanh số, sự cân nhắc và tính toàn vẹn
  • Sự tăng trưởng, phạm vi tiếp cận và lưu lượng truy cập

Câu trả lời đúng là: Mức độ liên quan, kiểm soát và kết quả

.

.

.

.

.

Quảng cáo của Google được thiết kế để giúp các doanh nghiệp đạt được thành công khi kinh doanh trực tuyến. Để thực hiện điều này, Quảng cáo Google được xây dựng trên ba nguyên tắc cốt lõi. Những nguyên tắc này là gì

Google Ads được thiết kế để giúp doanh nghiệp đạt được thành công khi kinh doanh trên mạng. Để làm được điều này, Google Ads được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi.

Google Ads được thiết kế để giúp các doanh nghiệp đạt được sự thành công trực tuyến. Để đạt được điều này, Google Ads đã được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi.

Google Ads được thiết kế để giúp các doanh nghiệp đạt được thành công trực tuyến. Để đạt được điều này, Google Ads đã được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095