Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads có thể sử dụng đối tượng từ Google Analytics như thế nào khi hai đối tượng này được liên kết với nhau?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads có thể sử dụng đối tượng từ Google Analytics như thế nào khi hai đối tượng này được liên kết với nhau?

 • Có thể sử dụng đối tượng trong Google Ads để xem dữ liệu đo điểm chuẩn của ngành
 • Có thể sử dụng đối tượng trong Google Ads để điều chỉnh nhắm mục tiêu theo địa lý của chiến dịch quảng cáo
 • Có thể liên hệ với đối tượng trong Google Ads để nghiên cứu khách hàng
 • Đối tượng trong Google Ads có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo
 • Câu trả lời đúng là: khán giả trong quảng cáo Google có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo


  Khán giả cho phép bạn phân khúc người dùng theo những cách quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Phân khúc theo kích thước, số liệu và sự kiện để bao gồm hầu hết mọi tập hợp con của người dùng.
  Khán giả trong phân tích là người dùng mà bạn nhóm lại với nhau dựa trên bất kỳ sự kết hợp nào của các thuộc tính có ý nghĩa đối với doanh nghiệp của bạn.
  Tất cả các công cụ Google ADS thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn khi kết hợp với Google ADS! Khi bạn tạo một đối tượng tiếp thị lại trong Analytics, nó sẽ có sẵn trong tài khoản quảng cáo bạn đã chọn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2611291
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9355935

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095