Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về nơi người dùng đến từ đâu trong Báo cáo Google Analytics (ví dụ: kết quả của công cụ tìm kiếm) trước khi truy cập trang web của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về nơi người dùng đến từ đâu trong Báo cáo Google Analytics (ví dụ: kết quả của công cụ tìm kiếm) trước khi truy cập trang web của bạn?

 • Nhân khẩu học
 • Kiếm tiền
 • Mức độ tương tác
 • Chuyển đổi
 • Câu trả lời đúng là: mua lại


  Các báo cáo mua lại cung cấp thông tin về nơi lưu lượng truy cập của bạn có nguồn gốc (ví dụ: Google, Baidu, Bing), các phương thức mà người dùng đến trang web hoặc ứng dụng của bạn (ví dụ: hữu cơ, CPC, email) và các nỗ lực tiếp thị bạn sử dụng để điều khiển lưu lượng truy cập (ví dụ: chiến dịch, định dạng sáng tạo, từ khóa).
  Truy cập các báo cáo mua lại
  Để truy cập các báo cáo mua lại, nhấp vào Báo cáo> Mua lại theo điều hướng bên trái. Nếu bạn không thấy các báo cáo, một quản trị viên có thể đã loại bỏ chúng khỏi điều hướng.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/10999979

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095