Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giới hạn tần suất cung cấp cho nhà quảng cáo khả năng chỉ định giới hạn cho số lượng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giới hạn tần suất cung cấp cho nhà quảng cáo khả năng chỉ định giới hạn cho số lượng:

  • lần nhấp cho tất cả người dùng
  • số lần hiển thị cho tất cả người dùng
  • số lần hiển thị cho một người dùng duy nhất
  • nhấp chuột cho một người dùng duy nhất

Đáp án đúng là: số lần hiển thị cho một người dùng duy nhất

Giải thích: Tần suất  là số lần trung bình một người dùng duy nhất nhìn thấy quảng cáo của bạn ở vị trí “1” trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng giới hạn tần suất để giúp kiểm soát số lần tối đa mà bạn muốn mỗi người nhìn thấy quảng cáo của mình trên Mạng hiển thị .

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/117579?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095